Den första listan över föremål för påverkanskommunikation har publicerats

Nyhet

Revisionsverket publicerar en lista över föremål för påverkanskommunikation som stöd för rapporteringen om påverkanskommunikation. Listan uppdateras fyra gånger om året. Den första listan har nu publicerats.

Från och med nästa juli görs verksamhetsanmälningar till öppenhetsregistret med ett halvt års mellanrum. I verksamhetsanmälan redogör man bland annat för vem organisationens representanter har kontaktat inom ramen för påverkanskommunikationen.

I verksamhetsanmälan ska föremålen för påverkanskommunikation namnges när det är fråga om riksdagsledamöter, ministrar, de statssekreterare och specialmedarbetare som utnämnts för ministrarnas mandatperiod, riksdagens generalsekreterare och biträdande generalsekreterare, ministeriernas kanslichefer, understatssekreterare och avdelningschefer samt de utredare som tillsatts av ministerierna.

I fråga om övriga tjänstemän i riksdagen och ministerierna anges uppgift om organisation, avdelning och enhet eller utskott. I fråga om ledamotsassistenter och riksdagsgruppernas personal anges uppgift om den riksdagsgrupp de representerar.

Som stöd för uppföljningen av påverkanskommunikationen tillhandahåller revisionsverket en lista över alla föremål för påverkanskommunikation och kontakter som ska anmälas till öppenhetsregistret. Vi uppdaterar listan fyra gånger om året: i mars, juni, september och december.

Se eller ladda ner listan över föremål för påverkanskommunikatio.

Filen ovan finns också under Anvisningar på webbplatsen avoimuusrekisteri.fi/sv.

Mer information om verksamhetsanmälan.