Grundläggande information

Bekanta dig nedan med öppenhetsregistret, lagen om registret, den myndighet som utövar tillsyn över registret samt delegationen.