Dataskydd och annan information om tjänsten

Avoimuusrekisteri.fi är Statens revisionsverks webbtjänst. Revisionsverkets öppenhetsregistergrupp administrerar tjänsten och ansvarar för den tekniska utvecklingen av den.

Tjänsten riktar sig till personer som arbetar med påverkanskommunikation och rådgivning inom påverkanskommunikation, beslutsfattare, forskare, medier och medborgare. Det huvudsakliga syftet med tjänsten är att tillhandahålla en plattform för anmälningar om påverkanskommunikation samt för publicering av den information som uppgetts i anmälningarna.

Information läggs ut i webbtjänsten på finska, svenska och engelska. Den svenskspråkiga och engelskspråkiga informationen kan vara mer begränsad än den finskspråkiga informationen.

Videorna som läggs ut i tjänsten visas direkt via YouTube.

Respons om webbtjänsten kan skickas till adressen avoimuusrekisteri@vtv.fi.

Kakor

På webbplatsen avoimuusrekisteri.fi används en kakbanner. Genom att välja "Acceptera alla" ger besökaren sitt samtycke till användningen av kakor och insticksprogram. De nödvändiga kakorna säkerställer att webbplatsen fungerar tekniskt och de används inte för andra ändamål.

På webbplatsen används också insticksprogram, med hjälp av vilka till exempel innehåll i sociala medier kan visas på webbplatsen. Dessa insticksprogram kan ställa in kakor från sina egna tjänster och enligt sina egna principer. På webbplatsen används alltid en säker förbindelse (https).

Med kakor för besökaruppföljning samlas allmän statistik in för utveckling av webbplatsen. Uppföljningsdata används inte för marknadsföring och lämnas inte ut utanför Statens revisionsverk. Endast Statens revisionsverk kan utnyttja uppföljningsdata för att utveckla webbkommunikationen.

Data som samlas in vid besökaruppföljningen är till exempel via vilken sida besökaren kom till webbplatsen, nedladdade sidor, tidpunkten för sidladdningar samt besökarens webbläsare, operativsystem och internetleverantör. Besökarens IP-adress används för att ta reda på för vilken organisation IP-adressen i fråga har registrerats och besökarens geografiska läge. IP-adresser sparas inte i sin helhet och används inte för att identifiera enskilda personer.

Användningen av kakor och besökaruppföljningen på vår webbplats har genomförts tillsammans med publikationssystemets leverantör och Hopkins Oy. Användningen av webbplatsen följs upp med analysverktyget Piwik Pro.

Man kan uppdatera samtycket till kakor via länken "Samtycke till kakor" i webbplatsens sidfot.

Behandling av personuppgifter samt dataskyddsbeskrivningar

Avoimuusrekisteri.fi behandlar dina personuppgifter omsorgsfullt, lagenligt och med ett adekvat dataskydd.

I dataskyddsbeskrivningen beskrivs de uppgifter som finns i öppenhetsregistret som upprätthålls av Statens revisionsverk, ändamålet med användningen av uppgifterna, regelmässigt utlämnande av uppgifter och principerna för skyddet. Dataskyddsbeskrivningen innehåller även kontaktuppgifter och information om de registrerades rättigheter.

Dataskyddsbeskrivning (PDF)

Föremålen för påverkanskommunikation får ett separat meddelande i enlighet med dataskyddsförordningen om insamlingen och lagringen av deras personuppgifter i öppenhetsregistret. I meddelandet redogörs bland annat för de personuppgifter som samlas in, deras användningssätt och användningsändamål samt den registrerades rättigheter.

Meddelande till föremål för påverkanskommunikation om behandling av personuppgifter (PDF)

Revisionsverkets dataskyddsombud är Mari Tölli, tietosuojavastaava@vtv.fi.

Informationssäkerhet

Om du upptäcker en sårbarhet eller svaghet på webbplatsen, ber vi dig skicka information om den till revisionsverkets registratorskontor på adressen kirjaamo@vtv.fi.

Upphovsrätt och användning av bilder

Upphovsrätten till det material som finns i tjänsten tillhör Statens revisionsverk, om inget annat anges. Textmaterialet på webbplatsen får användas och länkar till webbplatsen skapas fritt, förutsatt att källan anges.

Upphovsrätten till fotografier, visualiseringar och annat bildmaterial tillhör fotograferna, dem som har framställt bilderna, eller revisionsverket. Bilderna på webbplatsen avoimuusrekisteri.fi får inte användas av utomstående, om man inte har avtalat separat om detta med revisionsverkets webbredaktion.

Personalens kontaktuppgifter får inte användas för kommersiella syften, till exempel all slags direktmarknadsföring.

Ansvar

Webbredaktionen ansvarar för innehållet i webbtjänsten och strävar efter att hålla det så aktuellt som möjligt. Upptäckta fel korrigeras om möjligt ofördröjligen. Redaktionen ansvarar dock inte för direkta eller indirekta skador som eventuellt orsakas till följd av tillämpning av informationen i tjänsten.

Revisionsverket ansvarar till inga delar för innehållet eller funktionen i andra webbtjänster som användaren kan gå till via revisionsverkets tjänst. När användaren går till en länkad webbplats godkänner denne att webbplatsen inte administreras av revisionsverket och att revisionsverket inte kan påverka innehållet på webbplatsen.

Ansvarig redaktör för webbtjänsten

Minna-Liisa Taskinen, produktägare, minna-liisa.taskinen@vtv.fi

Du kan skicka respons om webbplatsen till adressen avoimuusrekisteri@vtv.fi.