Tietosuoja ja muuta tietoa palvelusta

Avoimuusrekisteri.fi on Valtiontalouden tarkastusviraston verkkopalvelu. Palvelua ylläpitää ja sen teknisestä kehittämisestä vastaa tarkastusviraston avoimuusrekisteriryhmä.

Palvelu on suunnattu vaikuttamistoimintaa ja sen neuvontaa tekeville, päättäjille, tutkijoille, medialle ja kansalaisille. Palvelun päätehtävä on tarjota alusta vaikuttamistoimintaan liittyvien ilmoitusten teolle sekä ilmoituksissa annetun tiedon julkaisemiselle.

Verkkopalvelussa julkaistaan tietoa suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä. Ruotsin- ja englanninkielinen tieto voi olla suomenkielistä suppeampaa.

Palvelussa julkaistut videot näytetään suoraan YouTube-palvelun kautta.

Palautetta verkkopalvelusta voi lähettää osoitteeseen avoimuusrekisteri@vtv.fi.

Evästeet

Avoimuusrekisteri.fi-sivustolla on käytössä evästebanneri. Valitsemalla ”Hyväksy kaikki” sivuston kävijä antaa suostumuksensa evästeiden ja liitännäisten käyttöön. Välttämättömien evästeiden avulla varmistetaan verkkosivuston tekninen toimivuus, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin.

Verkkosivulla käytetään myös yhteisöliitännäisiä, joiden avulla sivustolla voidaan esimerkiksi näyttää sosiaalisen median sisältöjä. Sivuston yhteisöliitännäiset voivat asettaa evästeitä omista palveluistaan ja omien periaatteidensa mukaisesti. Verkkosivustolla liikennöidään aina suojatulla yhteydellä (https).

Kävijäseurannan evästeillä kerätään yleistä tilastotietoa sivuston kehittämistä varten. Seurannan tietoja ei käytetä markkinointiin, eikä niitä luovuteta Valtiontalouden tarkastusviraston ulkopuolelle. Vain Valtiontalouden tarkastusvirasto voi hyödyntää seurantatietoja verkkoviestinnän kehittämiseen.

Kävijäseurannassa kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi sivu, jonka kautta kävijä saapui sivustolle, ladatut sivut, sivulatausten ajankohta, kävijän verkkoselain, käyttöjärjestelmä ja internetpalvelun tarjoaja. Kävijän IP-osoitetta käytetään sen selvittämiseen, mille organisaatiolle kyseinen IP-osoite on rekisteröity ja mikä kävijän maantieteellinen sijainti on. IP-osoitteita ei tallenneta kokonaisena, eikä niitä käytetä yksittäisen henkilön tunnistamiseen.

Evästeiden käyttö ja kävijäseuranta sivustollamme on toteutettu yhdessä julkaisujärjestelmän toimittajan ja Hopkins Oy:n kanssa. Sivuston käytön seurantaan käytetään Piwik Pro -analytiikkatyökalua.

Evästesuostumuksen voi päivittää sivuston alatunnisteen linkistä "Evästesuostumus".

Henkilötietojen käsittely ja tietosuojaselosteet

Avoimuusrekisteri.fi käsittelee luovuttamiasi henkilötietoja huolellisesti, lainmukaisesti ja asianmukaisen tietosuojan varmistaen.

Tietosuojaselosteessa on kuvattu Valtiontalouden tarkastusviraston ylläpitämän avoimuusrekisterin sisältämät tiedot sekä tietojen käyttötarkoitus, säännönmukaiset luovutukset ja suojauksen periaatteet. Lisäksi tietosuojaseloste sisältää tietoja rekisteröidyn oikeuksista sekä yhteystiedot.

Tietosuojaseloste (PDF)

Vaikuttamistoiminnan kohteille toimitetaan erillinen tietosuoja-asetuksen mukainen tiedote heidän henkilötietojensa keräämisestä ja tallentamisesta avoimuusrekisteriin. Tiedotteessa kerrotaan muun muassa kerättävät henkilötiedot, niiden käyttötavat ja -tarkoitukset sekä rekisteröidyn oikeudet.

Tiedote vaikuttamistoiminnan kohteille henkilötietojen käsittelystä (PDF)

Tarkastusviraston tietosuojavastaavana toimii Mari Tölli, tietosuojavastaava@vtv.fi.

Tietoturvallisuus

Jos löydät sivustolta haavoittuvuuden tai heikkouden, ilmoita tästä tarkastusviraston kirjaamoon, osoitteeseen kirjaamo@vtv.fi.

Tekijänoikeudet ja kuvien käyttö

Palvelussa olevan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat Valtiontalouden tarkastusvirastolle, ellei toisin mainita. Sivuston tekstiaineistoa voi käyttää ja sivuihin voi vapaasti linkittää, kunhan lähde mainitaan.

Valokuvien, visualisointien ja muun kuvamateriaalin tekijänoikeudet ovat valokuvaajilla, kuvien tekijöillä tai tarkastusvirastolla. Avoimuusrekisteri.fi-sivustolla olevia kuvia eivät ulkopuoliset tahot saa käyttää, ellei käytöstä ole sovittu erikseen avoimuusrekisterin verkkotoimituksen kanssa.

Henkilöstön yhteystietojen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin, kuten kaikenlaiseen suoramarkkinointiin, on kielletty.

Vastuu

Verkkotoimitus vastaa verkkopalvelun sisällöstä, joka pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisena. Havaitut virheet pyritään korjaamaan viivytyksettä. Toimitus ei kuitenkaan vastaa palvelussa esitettyjen tietojen soveltamisesta aiheutuvista mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Tarkastusvirasto ei vastaa palvelunsa kautta saavutettavien muiden verkkopalvelujen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät enää ole tarkastusviraston hallinnassa eikä tarkastusvirastolla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön.

Verkkopalvelun vastaava toimittaja

Minna-Liisa Taskinen, tuoteomistaja, minna-liisa.taskinen@vtv.fi

Voit lähettää sivustosta palautetta osoitteeseen avoimuusrekisteri@vtv.fi.