Saavutettavuusseloste

Avoimuusrekisteri.fi-verkkopalvelun saavutettavuus

Avoimuusreksiteri.fi-sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Siinä edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että sivuston on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

Avoimuusrekisteri.fi-sivusto on julkaistu syyskuussa 2023. Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 19.09.2023. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Valtiontalouden tarkastusvirasto yhdessä teknisen toimittajan kanssa. Tarvittaessa sivustolle tehdään kolmannen osapuolen saavutettavuusauditointi vuodenvaihteessa 2024–2025, kun kaikki sivuston palvelut on saatu valmiiksi.

Avoimuusrekisteri.fi-sivuston saavutettavuuden tila

Sivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset suurelta osin.

Sivustolla on liitetiedostoja, joiden saavutettavuudesta ei ole varmuutta.

WCAG 2.1 Onnistumiskriteeri: 2.4.3 Kohdistusjärjestys (A) ei toteudu evästehyväksynnän osalta.

WCAG 2.1 Onnistumiskriteeri: 3.1.2 Osien kieli (AA) ei toteudu evästehyväksynnän osalta.

Kehitystyö

Avoimuusrekisteri.fi-sivustoa jatkokehitetään vuoden 2024 loppuun saakka. Verkkosivuston kaikki palvelut valmistuvat ja ovat käytössä 1.1.2025 alkaen.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkosivustollamme? Kerro se meille, niin teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Voit antaa palautetta sivustosta ja sen saavutettavuudesta tällä lomakkeella. Palautetta voi jättää myös sähköpostilla osoitteeseen saavutettavuus@vtv.fi.

Sinulla on oikeus perustellusta syystä saada saavutettavassa muodossa tiedot, jotka tarvitset etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Jos et saa näitä tietoja verkkopalvelustamme saavutettavassa muodossa, voit tehdä pyynnön sähköpostilla. Vastaamme pyyntöösi 14 päivän sisällä. Jos pyyntö koskee laajaa sisältöä, voimme jatkaa vastausaikaa enintään kahdella viikolla. Ilmoitamme sinulle, jos vastausaikaa jatketaan. Jos emme toimita tietoja saavutettavassa muodossa, laadimme sinulle siitä kirjallisen perustellun todistuksen.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksen antaminen voi kestää 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-verkkosivustolla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö, www.saavutettavuusvaatimukset.fi, saavutettavuus@avi.fi, puhelinnumero vaihde 0295 016 000