Miten vaikuttamistoiminnan neuvonnasta ilmoitetaan

Vaikuttamistoiminnan neuvonnasta ilmoitetaan avoimuusrekisterin sähköisessä järjestelmässä tehtävällä toimintailmoituksella. Vaikuttamistoiminnan neuvontaa on kolmea eri muotoa, joista ilmoitetaan hieman eri tietoja.

Avoimuusrekisteriin ilmoitetaan eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta, pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta vaikuttamistoiminnasta ja sen neuvonnasta. Toiminnasta ilmoitetaan kaksi kertaa vuodessa. Tammi–kesäkuun vaikuttamistoiminnasta ilmoitetaan heinä–elokuun ilmoituskaudella. Heinä–joulukuun vaikuttamistoiminnasta ilmoitetaan tammi–helmikuussa.

Vaikuttamistoiminnan neuvontaa tekevien organisaatioiden on ilmoitettava:

  • vaikuttamistoiminnan neuvonnasta

  • asiakkaan puolesta tehtävästä vaikuttamistoiminnasta

  • organisaation omasta suhdetoiminnasta.

Vaikuttamistoiminnan neuvontaa tekevä organisaatio saattaa tehdä myös suoraa vaikuttamistoimintaa. Lue, miten suorasta vaikuttamistoiminnasta ilmoitetaan.

Vaikuttamistoiminnan neuvonnan eri muodoista ilmoittaminen

Vaikuttamistoiminnan neuvonta

Vaikuttamistoiminnan neuvonnan osalta avoimuusrekisteriin ilmoitetaan asiakas, jolle neuvontaa on annettu, neuvonnan aihe sekä annetun tuen laatu.

Vaikuttamistoiminnan neuvonta on asiakkaan vaikuttamistoiminnan tukemista, esimerkiksi:

  • asiakkaan vaikuttamistoiminnan suunnittelua

  • asiakkaan viestinnän ja toiminnan suunnittelua

  • asiakkaalle tärkeiden sidosryhmien kartoittamista

  • konsulttitoimijan osaamisen ja kontaktien hyödyntämistä yhteydenpidon suunnittelussa tai järjestämisessä

  • muuta neuvontaa vaikuttamistoimintaan liittyen.

Vaikuttamistoiminnan neuvontaa tarjoavan organisaation vastuulla on tunnistaa sekä oman toiminnan että asiakkaan toiminnan luonne ja se, miten ne kytkeytyvät asiakkaan intressien ajamiseen yhteiskunnassa.

Avoimuusrekisterilaki ei edellytä, että avoimuusrekisteriin ilmoitetaan vain vaikuttamistyöksi tai vaikuttamisen neuvonnaksi nimetyt palvelut, joita asiakas on tilannut. Tilattu palvelu, josta vaikuttamistoiminnan neuvonnan harjoittajan on ilmoitettava avoimuusrekisteriin, voi olla myös esimerkiksi viestinnän ja markkinoinnin palvelua, sisäistä kehittämistä tai oikeudellista neuvontaa. Kuitenkaan neuvontapalveluista, jotka eivät liity asiakkaan vaikuttamistoimintaan, ei tarvitse ilmoittaa.

Vaikuttamistoiminta asiakkaan puolesta

Jos kyseessä on vaikuttamistoiminta asiakkaan puolesta, avoimuusrekisteriin ilmoitetaan asiakas, jonka toimeksiannosta vaikuttamistoimintaa on harjoitettu, vaikuttamistoiminnan aihe, keihin aiheesta on vaikutettu eli vaikuttamistoiminnan kohteet sekä yhteydenpidon tavat, joilla kohteisiin on vaikutettu.

Vaikuttamistoiminta asiakkaan puolesta tarkoittaa elinkeinona harjoitettua toimintaa, jossa vaikuttamistoimintaa harjoitetaan asiakkaan puolesta tai yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Vaikuttamistoiminnan neuvontaa tarjoavan organisaation oma suhdetoiminta

Vaikuttamistoiminnan neuvontaa harjoittavan organisaation on ilmoitettava asiakassuhteen ulkopuolella tapahtuvasta yhteydenpidosta, jos sen tarkoitus luoda neuvontatyötä hyödyttäviä yhteyksiä tai tiedonvaihtoa vaikuttamistoiminnan kohteiden kanssa. Omasta suhdetoiminnasta kerrotaan aihe sekä vaikuttamistoiminnan kohteet ja yhteydenpidon tavat.

Aiheen ja annetun tuen ilmoittaminen

Avoimuusrekisterissä vaikuttamistoiminnasta ja sen neuvonnasta ilmoitetaan aiheittain.

Aihe ilmoitetaan joko vapaamuotoisesti tai viittaamalla hankenumeroon.

Vapaamuotoiselle aiheelle on varattu 50–600 merkkiä. Kuvaa ilmoituksessasi lyhyesti ja selkeästi mutta silti mahdollisimman tarkasti, mihin asiaan, hankkeeseen, lainsäädäntöön, budjettiin tai muuhun vastaavaan on pyritty vaikuttamaan.

Jos vaikuttaminen on kohdistunut viralliseen hankkeeseen, voit viitata siihen suoraan virallisella valtioneuvoston hankenumerolla, jolloin vapaamuotoista selitettä ei tarvita.

Vaikuttamistoiminnan neuvonnan sekä asiakkaan puolesta tehtävän vaikuttamistoiminnan osalta kerrotaan aiheet, joissa asiakasta on konsultoitu.

Oman suhdetoiminnan aihe ilmoitetaan aina vapaamuotoisesti. Oman suhdetoiminnan aiheessa kerrotaan, mitä suhdetoiminta on pitänyt sisällään.

Vaikuttamistoiminnan neuvonnan osalta kerrotaan lisäksi, millaista tukea tai palvelua asiakkaalle on annettu Tuen laatu -kentässä. Tuen laadulla tarkoitetaan siis sitä, millä tavoin asiakasta on vaikuttamistoiminnassa tuettu.

Asiakkaan puolesta tehtävän neuvonnan sekä organisaation oman suhdetoiminnan osalta ilmoitetaan vaikuttamistoiminnan kohteet, joihin on oltu yhteydessä. Aiheen kohdalla ilmoitetaan kaikki vaikuttamisen kohteina olevat henkilöt sekä yhteydenpidon tavat.

Toimintailmoituksen tekeminen

Päivitämme pian tarkat ohjeet toimintailmoituksen tekemiseen. Ennen sitä voit katsoa kuvista, miltä toimintailmoituksen tekeminen suunnilleen näyttää vaikka siihen saattaa vielä tulla muutoksia.

Kuvakaappaus järjestelmästä Tee toimintailmoitus -näkymästä. Sivulla näkyy raportointijakso, jolle ilmoitus tehdään. Sen alla valitaan vaikuttamistoiminnan laajuus: Yli 5 yhteydenottoa tai toiminta on vaikuttamistoiminnan neuvontaa, Enintään 5 yhteydenottoa tai Ei yhteydenottoja. Vaikuttamistoiminnasta ilmoitetaan Ilmoita vaikuttamistoiminnasta-painikkeella. Sivulla on taulukko, jossa näkyvä ilmoitetut aiheet. Aiheista näkyy tyyppi, ja aihe. S

Kuva 1. Toimintailmoituksen perusnäkymä. Aiheet ilmoitetaan pinkistä Ilmoita aihe -painikkeesta. Ilmoitetut aiheet näkyvät taulukossa.

Kuva 2. Vaikuttamistoiminnan neuvonnan ilmoittaminen. Neuvonnasta kerrotaan asiakkaan tiedot, aihe sekä annetun tuen laatu. Kuvasta poiketen annetun tuen laadun maksimimerkkimäärä on 600.

Kuva 3. Vaikuttamistoiminta asiakkaan puolesta. Asiakkaan puolesta vaikuttamisesta kerrotaan asiakkaan tiedot, aihe sekä vaikuttamistoiminnan kohteet.

Kuva 4. Omasta suhdetoiminnasta ilmoittaminen. Omasta suhdetoiminnasta kerrotaan aihe sekä yhteydenpidon kohteet.

Kuvakaappaus järjestelmästä. Kohteet lisätään valitsemalla ne järjestelmän tarjoamasta taulukosta. Taulukossa näkyvät tiedot organisaatiosta, osastosta, yksiköstä, nimikkeestä ja nimestä. Valinnan jälkeen kerrotaan, miten valittuihin on oltu yhteydessä.

Kuva 5. Kohteiden lisääminen. Valitse taulukosta kohteet, joihin olet ollut aiheen tiimoilta yhteydessä. Lisää kohteille pääasiallinen yhteydenpitotapa. Voit suodattaa ja hakea kohteita. Kohteet voi lisätä nipuissa yhteydenpidon tavan mukaan.

Kuvakaappaus järjestelmästä. Ruudussa on kenttä, johon vaikuttamistoiminnan aihe kirjoitetaan 50-600 merkillä.

Kuva 6. Kuva oman aiheen lisäämisestä.