Hyvä edunvalvontatapa

Avoimuusrekisterin neuvottelukunnan laatimat hyvän edunvalvontatavan suositukset edistävät hyvää edunvalvontakulttuuria. Vaikuttamistoimintaa tai sen neuvontaa tekevät voivat julkisesti sitoutua näiden suositusten noudattamiseen.

Hyvän edunvalvontatavan suositukset ovat seuraavat:

 1. Kunnioitamme demokraattista päätöksentekoprosessia.

 2. Toimimme rehellisesti ja muita kunnioittaen.

 3. Kerromme julkisesti, kenen asialla olemme ja mitä etuja edistämme.

 4. Kerromme avoimesti sidonnaisuutemme.

 5. Kunnioitamme luottamuksellisuutta.

 6. Noudatamme vieraanvaraisuuden sääntöjä.

Tutustu hyvän edunvalvontatavan suosituksiin kokonaisuudessaan (PDF).

Sitoudu vastuulliseen vaikuttamistoimintaan

Hyvän edunvalvontatavan suositukset toimivat itsesääntelyn periaattein ja kannustavat vaikuttamistoimintaa harjoittavia toimijoita vastuullisiin käytäntöihin. Vapaamuotoinen ilmoitus suosituksiin sitoutumisesta tehdään rekisterinpitäjälle eli Valtiontalouden tarkastusvirastolle osoitteeseen avoimuusrekisteri@vtv.fi. Ilmoitathan organisaation täydellisen nimen suomeksi tai ruotsiksi sekä mahdolliset käännökset.


Olemme sitoutuneet noudattamaan hyvän edunvalvontatavan suosituksia

 • Ahjo Communications Oy

 • Akava ry, Akava rf, Confederation of Unions for Professional and Managerial Staff in Finland - Akava

 • Finanssiala ry

 • Fortum Oyj

 • Erikoiskaupan liitto Etu ry

 • Etelä-Suomen apteekkariyhdistys ry, Södra Finlands apotekareförening rf

 • IBD ja muut suolistosairaudet ry

 • Invalidiliitto ry, Invalidförbundet rf

 • Kaupan Liitto ry, Finsk Handel rf

 • Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry

 • Kuuloliitto ry, Finska Hörselförbundet rf

 • Live-säätiö, Live Stiftelsen sr

 • Nuohousalan Keskusliitto ry

 • Nuorisoasuntoliitto NAL ry, Förbundet för Ungdomsbostäder rf

 • Nuorisotutkimusseura ry, Ungdomsforskningssällskapet rf

 • OP Osuuskunta

 • Perheyritysten liitto ry, Familjeföretagens förbund rf

 • Puutuoteteollisuus ry, Träproduktindustrin rf

 • Sanasto – Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö, Sanasto rf

 • STK-Tietopalvelut Oy

 • Stora Enso Oyj

 • Suomen Luonnonsuojeluliitto ry, Finlands naturskyddsförbund rf

 • Suomen Musiikintekijät ry

 • Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat Sunklo ry, Finlands Dramatiker och Manusförfattare rf

 • Suomen Syöpäinstituutin säätiö Stiftelsen för Finlands Cancerinstitut, Foundation for the Finnish Cancer Institute

 • Suomen Syöpäpotilaat ry, Cancerpatienterna i Finland ry

 • Suomen Valmentajat ry

 • Sähköteknisen Kaupan Liitto ry, Elektrotekniska Handelsförbundet i Finland rf

 • Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

 • Transfeminiinit ry, Transfeminina r.f.

 • Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry

 • Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry

 • Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry

 • Yleisradio