Hyvä edunvalvontatapa

Avoimuusrekisterin neuvottelukunnan yhtenä tärkeänä tehtävänä on hyvää edunvalvontatapaa edistävien suositusten laatiminen.

Hyvän edunvalvontatavan kautta avoimuusrekisterin neuvottelukunta pyrkii luomaan nykyistä yhtenäisemmät eettisen edunvalvonnan toimintaohjeet. Tavoitteena on edistää hyvää edunvalvontakulttuuria lain soveltamisalan piiriin kuuluvien toimijoiden keskuudessa.

Hyvä edunvalvontatapa ei ole velvoittava, mutta rekisteröinti-ilmoituksen tekevät toimijat voivat ilmoittaa sitoutuvansa ohjeiden noudattamiseen. Hyvä edunvalvontatapa toimii itsesääntelyn periaattein ja kannustaa toimijoita eettisiin käytäntöihin. 

Valmistellessaan hyvää edunvalvontatapaa edistäviä suosituksia neuvottelukunta kuulee laajasti erilaisia toimijoita. Ohjeistus valmistuu vuonna 2024.

Luonnos lobbauksen eettisistä suosituksista on julkaistu

Luonnos: Lobbauksen eettiset suositukset

Utkast: Etiska rekommendationer för påverkanskommunikation

Ennen suositusten lopullista hyväksymistä neuvottelukunta järjestää vaikuttamistyötä tekeville organisaatioille ja muille sidosryhmille kuulemistilaisuuden. Tilaisuus pidetään torstaina 11.4.2024 klo 9–11 VTV:n tiloissa osoitteessa Porkkalankatu 1, Helsinki. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä. Ilmoittauduthan tilaisuuteen viimeistään tiistaina 9.4. tästä linkistä.

Suosituksia voi kommentoida myös kirjallisesti. Pyydämme toimittamaan palautteen 22.4.2024 mennessä osoitteeseen avoimuusrekisteri@vtv.fi aiheotsikolla "Lobbauksen eettiset ohjeet".