Rekisteriviranomainen

Avoimuusrekisterin käyttöä valvoo tarkastusvirasto.

Avoimuusrekisterilaissa avoimuusrekisterin rekisterinpitäjäksi ja ilmoitusvelvollisuuden valvojaksi on määrätty Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV). Rekisteriviranomaisen tehtävät on sisällytetty osaksi VTV:n riippumattomia tarkastus- ja valvontatehtäviä.

Rekisterinpitäjänä ja valvojana VTV muun muassa

  • ohjaa ja neuvoo ilmoitusvelvollisia tekemään laissa säädetyt ilmoitukset

  • tarkistaa, että rekisteröityneet ilmoitusvelvolliset ovat tehneet toimintailmoitukset

  • selvittää ilmoituksiin liittyviä laiminlyöntiepäilyksiä ja tarvittaessa kehottaa tekemään uuden ilmoituksen, täydentämään jo tehtyä ilmoitusta tai tekemään selvityksen asiasta

  • ylläpitää ja kehittää sähköistä rekisteriä

  • tekee vuosiraportin rekisterin toiminnasta ja valvonnasta

  • antaa vaalikausittain eduskunnalle kertomuksen rekisterin toiminnasta ja valvonnasta.

Lisää tietoa Valtiontalouden tarkastusvirastosta.

Oikopolut