Registermyndighet

Användningen av öppenhetsregistret övervakas av Statens revisionsverk.

I lagen om öppenhetsregistret har Statens revisionsverk förordnats till registeransvarig för öppenhetsregistret och övervakare av anmälningsskyldigheten. Registermyndighetens uppgifter ingår i revisionsverkets oberoende revisions- och tillsynsuppgifter.

Som registeransvarig och tillsynsmyndighet hör bland annat följande till revisionsverkets uppgifter:

  • styra och råda de anmälningsskyldiga att göra de anmälningar som anges i lagen

  • kontrollera att registrerade anmälningsskyldiga har gjort sina verksamhetsanmälningar

  • utreda misstänkta försummelser i anslutning till anmälningarna och vid behov uppmana till att göra en ny anmälan, komplettera en inlämnad anmälan eller lägga fram en utredning i ärendet

  • föra och utveckla ett elektroniskt register

  • upprätta en årsrapport om registrets verksamhet och om tillsynen av registret

  • varje valperiod lämna riksdagen en berättelse om registrets verksamhet och om tillsynen av registret.

Mer information om Statens revisionsverk.

Genvägar