Kontakt

Rådgivning

avoimuusrekisteri@vtv.fi

tel. 09 4325888, vardagar klockan 10–14

Begäran om information

kirjaamo@vtv.fi

Postadress

Statens revisionsverk, PB 1119, 00101 Helsingfors

Besöksadress till kontoren

Statens revisionsverk, Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors

Respons på tillgänglighet

saavutettavuus@vtv.fi