Anvisningar

Revisionsverket instruerar och vägleder de anmälningsskyldiga. Genom att bekanta dig med vårt stödmaterial kan du ta reda på hur man gör anmälningar i öppenhetsregistret och vilka som är skyldiga att anmäla sin påverkanskommunikation. I oklara fall kan du kontakta Statens revisionsverk direkt.