Nu är det dags att göra verksamhetsanmälan

Verksamhetsanmälningar till öppenhetsregistret görs för första gången under juli-augusti. I anmälningarna redogörs den påverkanskommunikation eller rådgivning inom påverkanskommunikation som utövats under tidsperioden 1.4.–30.6.2024.

Verksamhetsanmälningar om påverkanskommunikation kan börja göras
Sista dagen att anmäla påverkanskommunikation

Aktuellt

Kuva avoimuusrekisterin teltasta SuomiAreenassa. Isoimmalla teksti Vastuullista vaikuttamistoimintaa avoimuusrekisteri.fi.
Nyhet

Avoimuusrekisteri SuomiAreenassa – useimmin kysytyt kysymykset

Avoimuusrekisteri osallistui SuomiAreenaan Porissa 25.–26.6.2024. Kansalaistorin teltassa tarjottiin tietoa lobbarien vastuista ja avoimuusrekisterin käytöstä, keskusteltiin vaikuttamistoiminnasta ja ...

Nyhet

Förbättras beslutsfattandet när lobbyisterna synliggörs? Öppenhetsregistret med på Finlandsarenan

I revisionsverkets paneldiskussion på Finlandsarenan går man på djupet med påverkanskommunikation och principerna för god lobbning. I tältet på Medborgartorget informerar man dessutom om lobbyisternas...

Nyhet

Kesän 2024 webinaarit ja tukiklinikat

VTV opastaa ja kouluttaa avoimuusrekisteriin liittyvissä asioissa pitkin kesää.

Lyft

God intressebevakningssed

Rekommendationerna för god intressebevakningssed främjar en god intressebevakningskultur. Bekanta dig med rekommendationerna och se listan över de organisationer som förbundit sig till att följa dem.

Frågor och svar

Har du frågor om öppenhetsregistret? Kontrollera om svaret redan finns bland de ofta ställda frågorna.

Nyhetsbrevet

Ett nyhetsbrev som riktar sig till öppenhetsregistrets intressentgrupper publiceras fyra gånger om året. Beställ nyhetsbrevet om du vill hålla dig uppdaterad gällande registret.