Lista över föremål för påverkanskommunikation

Revisionsverket upprätthåller en lista över de föremål för påverkanskommunikation i riksdagen och ministerierna som ska anmälas till öppenhetsregistret.

Till öppenhetsregistret anmäls all långsiktig och planmässig påverkanskommunikation och rådgivning inom påverkanskommunikation som riktas mot riksdagen och ministerierna oberoende av ärendets innehåll, behandlingsskede eller form.

Föremålen för påverkanskommunikation rapporteras i verksamhetsanmälan två gånger om året.

Till öppenhetsregistret anmäls följande föremål för påverkanskommunikation:

 • riksdagsledamöter

 • ledamotsassistenter

 • medlemmar i riksdagsgruppernas personal

 • ministrar

 • ministrarnas specialmedarbetare

 • statssekreterare som har utnämnts för ministrarnas mandatperiod

 • tjänstemän vid riksdagens kansli

 • tjänstemän i ministerier eller

 • utredningspersoner som har tillsatts av ministerierna.

Föremålen för påverkanskommunikation namnges separat i öppenhetsregistret när det är fråga om

 • riksdagsledamöter

 • ministrar

 • ministrarnas specialmedarbetare

 • statssekreterare som har utnämnts för ministrarnas mandatperiod

 • riksdagens generalsekreterare eller biträdande generalsekreterare

 • ministeriernas kanslichefer eller avdelningschefer

 • utredningspersoner som har tillsatts av ministerierna.

I fråga om övriga tjänstemän vid riksdagens kansli anges uppgift om avdelning, enhet, utskott eller någon annan motsvarande del av organisationen. I fråga om ledamotsassistenter och riksdagsgruppernas personal anges uppgift om den riksdagsgrupp de representerar.

I fråga om ministeriernas övriga tjänstemän anges uppgift om organisation, avdelning och enhet.

Lista över alla föremål för påverkanskommunikation

För att det ska vara lättare för organisationerna att följa upp föremålen för påverkanskommunikation upprätthåller revisionsverket en lista över dem. Listan uppdateras var tredje månad (i slutet av mars, juni, september och december). Samma uppgifter om föremålen för påverkanskommunikation finns också i de verksamhetsanmälningar som lämnas in till öppenhetsregistret.

I fråga om föremålen för påverkanskommunikation anmäls organisationen, avdelningen och enheten till öppenhetsregistret. Alla verksamheter, grupper eller andra organisationsformer finns således inte i listan. I sådana fall ska föremålet för kontakten anmälas så att noggrannhetsnivån är avdelningen eller ministeriet. Huvudregeln är att föremålet anmäls på så noggrann nivå som möjligt. Om dessutom namnet och titeln för en person visas i listan, anmäls även de till öppenhetsregistret. De riksdagsledamöter som är ministrar uppges i listan som ministrar, inte som riksdagsledamöter.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i listan.

Ladda ner listan över föremål för påverkanskommunikation:

Lista över föremål för påverkanskommunikation 04–06/2024

Lista över föremål för påverkanskommunikation 4/2024