Lista vaikuttamisen kohteista

VTV ylläpitää listaa avoimuusrekisteriin ilmoitettavista vaikuttamistoiminnan kohteista eduskunnassa ja ministeriöissä.

Avoimuusrekisteriin ilmoitetaan kaikesta eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta vaikuttamistoiminnasta ja sen neuvonnasta riippumatta asian sisällöstä, käsittelyvaiheesta tai muodosta.

Vaikuttamisen kohteista kerrotaan avoimuusrekisterin toimintailmoituksessa kahdesti vuodessa.

Avoimuusrekisteriin ilmoitetaan seuraavat vaikuttamisen kohteet:

 • kansanedustaja

 • kansanedustajan avustaja

 • eduskuntaryhmien henkilökunnan jäsenet

 • ministeri

 • ministerin erityisavustaja

 • ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri

 • eduskunnan kanslian virkamies

 • ministeriön virkamies tai

 • ministeriön asettama selvityshenkilö.

Avoimuusrekisterissä vaikuttamisen kohde nimetään erikseen, kun kyseessä on:

 • kansanedustaja

 • ministeri

 • ministerin erityisavustaja

 • ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri

 • eduskunnan pää- tai apulaispääsihteeri

 • ministeriön kanslia- tai osastopäällikkö tai

 • ministeriön asettama selvityshenkilö.

Eduskunnan kanslian muiden virkamiesten osalta ilmoitetaan tieto osastosta, yksiköstä, valiokunnasta tai muusta vastaavasta organisaation osasta. Kansanedustajien avustajien ja eduskuntaryhmien henkilöstön osalta annetaan tieto eduskuntaryhmästä, jota nämä edustavat.

Ministeriöiden muiden virkamiehien osalta ilmoitetaan tieto organisaatiosta, osastosta ja yksiköstä.

Lista kaikista vaikuttamisen kohteista

Jotta organisaatioiden on helpompaa tehdä seurantaa vaikuttamisen kohteista, VTV ylläpitää kohteista listaa, jota päivitetään kolmen kuukauden välein (maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun lopussa). Samat tiedot vaikuttamisen kohteista löytyvät kuitenkin myös avoimuusrekisterin toimintailmoituksesta.

Avoimuusrekisteriin ilmoitetaan kohteiden osalta organisaatio, osasto ja yksikkö. Kaikkia toimintoja, ryhmiä tai muita organisoitumisen muotoja ei siten löydy listauksesta. Tällöin yhteydenpidon kohde ilmoitetaan osaston tai ministeriön tarkkuudella. Pääsääntönä kohdetieto merkitään tarkimmalle mahdolliselle tasolle. Jos listalla lisäksi näkyy henkilön nimi ja nimike, ilmoitetaan myös ne avoimuusrekisteriin. Ministereinä toimivat kansanedustajat löytyvät listasta ministerinä, eivät kansanedustajana.

Pidätämme oikeuden muutoksiin listauksessa.

Lataa lista vaikuttamisen kohteista:

Lista vaikuttamisen kohteista 4/2024 (Päivitetty 10.5.2024: lisätty lyhenteen lisäksi ministeriöiden koko nimet sekä työ- ja elinkeinoministeriön, sisäministeriön ja ulkoministeriön valtiosihteeri, poistettu ulkoministeriöstä Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö ja Turvallisuusyksikön duplikaatti)