Miten vaikuttamistoiminnasta ilmoitetaan

Vaikuttamistoiminnasta ilmoitetaan avoimuusrekisterin sähköisessä järjestelmässä tehtävällä toimintailmoituksella. Toiminnasta ilmoitetaan yksi aihe kerrallaan. Jokaiseen aiheeseen liitetään vaikuttamistoiminnan kohteet ja yhteydenpidon tavat.

Avoimuusrekisteriin ilmoitetaan eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta, pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta vaikuttamistoiminnasta. Toiminnasta ilmoitetaan kaksi kertaa vuodessa. Tammi–kesäkuun vaikuttamistoiminnasta ilmoitetaan heinä–elokuun ilmoituskaudella. Heinä–joulukuun vaikuttamistoiminnasta ilmoitetaan tammi–helmikuussa.

Lue, mistä toiminnasta ilmoitetaan avoimuusrekisteriin.

Aiheen ilmoittaminen

Vaikuttamistoiminnasta ilmoitetaan avoimuusrekisteriin aiheittain.

Vaikuttamisen aihe ilmoitetaan joko vapaamuotoisesti tai viittaamalla hankenumeroon.

Vapaamuotoiselle aiheelle on varattu 50–600 merkkiä. Kuvaa ilmoituksessa lyhyesti ja selkeästi mutta silti mahdollisimman tarkasti, mihin asiaan, hankkeeseen, lainsäädäntöön, budjettiin tai muuhun vastaavaan on pyritty vaikuttamaan. Vaikuttamisen aihe on siis mikä tahansa asia, jonka osalta organisaatio on vaikuttanut. Hyvästä aiheesta käy selkeästi ilmi, mistä aiheesta organisaatio on vaikuttanut. Suosittelemme välttämään liian ylätason aiheita.

Jos vaikuttaminen on kohdistunut viralliseen hankkeeseen, voit viitata siihen suoraan virallisella valtioneuvoston hankenumerolla, jolloin vapaamuotoista selitettä ei tarvita.

Avoimuusrekisteri ei ole tapaamispäiväkirja eli vaikuttamisen aiheen tai kohteiden yhteydessä ei ilmoiteta, milloin ja montako kertaa kyseistä henkilöä on tavattu.

Aiheen kohdalla ilmoitetaan kaikki vaikuttamisen kohteina olevat henkilöt sekä yhteydenpidon tavat. Lisätietoa vaikuttamisen kohteista.

Pienimuotoinen vaikuttamistoiminta

Pienimuotoista vaikuttamistoimintaa harjoittavan toimijan ei tarvitse rekisteröityä avoimuusrekisteriin. Kun toiminta ylittää pienimuotoisuuden rajan eli käsittää yli viisi yhteydenottokertaa vuodessa, toimijan on rekisteröidyttävä avoimuusrekisteriin.

Pienimuotoinen vaikuttamistoiminta on toimintaa, jossa yhteydenottojakertoja vaikuttamisen kohteisiin on kalenterivuoden aikana yhteensä enintään viisi.

Viiteen yhteydenottoon lasketaan mukaan kaikki organisaation tekemät yhteydenotot kaikkiin vaikuttamistoiminnan kohteisiin. Yhdeksi yhteydenottokerraksi lasketaan esimerkiksi yksittäinen puhelinkeskustelu, tapaaminen tai sähköpostiviesti. Yksittäisellä yhteydenotolla, kuten sähköpostilla, voi kuitenkin olla useita eri vastaanottajia eri organisaatioista. Silti se lasketaan yhdeksi yhteydenotoksi.

Jos organisaatio on aiemmin rekisteröitynyt avoimuusrekisteriin ja ilmoittanut vaikuttamistoiminnastaan, mutta jonain vuonna vaikuttamistoiminta onkin pienimuotoista eli yhteydenotot jäävät kalenterivuoden aikana enintään viiteen kertaan, niin heinä–elokuun toimintailmoituksessa riittää, että merkitsee toiminnan olleen pienimuotoista tammi–kesäkuussa. Siitä huolimatta tammi–helmikuun toimintailmoituksessa on raportoitava tästä pienestäkin vaikuttamistoiminnasta koko edellisen kalenterivuoden ajalta. Lue lisää Kysymyksiä ja vastauksia -sivun kohdista 3–7.

Toimintailmoituksen tekeminen

Päivitämme pian tarkat ohjeet toimintailmoituksen tekemiseen. Ennen sitä voit katsoa kuvista, miltä toimintailmoituksen tekeminen suunnilleen näyttää vaikka siihen saattaa vielä tulla muutoksia.

Kuvakaappaus järjestelmästä Tee toimintailmoitus -näkymästä. Sivulla näkyy raportointijakso, jolle ilmoitus tehdään. Sen alla valitaan vaikuttamistoiminnan laajuus: Yli 5 yhteydenottoa tai toiminta on vaikuttamistoiminnan neuvontaa, Enintään 5 yhteydenottoa tai Ei yhteydenottoja. Vaikuttamistoiminnasta ilmoitetaan Ilmoita vaikuttamistoiminnasta-painikkeella. Sivulla on taulukko, jossa näkyvä ilmoitetut aiheet. Aiheista näkyy tyyppi, ja aihe. S

Kuva 1. Toimintailmoituksen perusnäkymä. Aiheet ilmoitetaan pinkistä Ilmoita-painikkeesta. Ilmoitetut aiheet näkyvät taulukossa.

Kuvakaappaus järjestelmästä. Järjestelmässä valitaan vaiktuttamistoiminann tyyppi: vaikuttamistoiminta tai vaikuttamistoiminnan nevuonta, vaikuttamistoiminta asiakkaan puolesta tai neuvontaa harjoittavan organisaation oma suhdetoiminta. Lisäksi ilmoitetaan vaikuttamistoiminnan aihe sekä sen kohteet.

Kuva 2. Vaikuttamistoiminnan aiheen lisääminen. Aiheen voi lisätä joko vapaana tekstinä tai viittaamalla viralliseen hankkeeseen. Aiheeseen liitetään kohteet Lisää kohteita -painikkeesta.

Kuvakaappaus järjestelmästä. Ruudussa on kenttä, johon vaikuttamistoiminnan aihe kirjoitetaan 50-600 merkillä.

Kuva 3. Oman aiheen lisääminen.

Kuvakaappaus järjestelmästä.

Kuva 4. Virallisen hankkeen lisääminen.

Kuvakaappaus järjestelmästä. Kohteet lisätään valitsemalla ne järjestelmän tarjoamasta taulukosta. Taulukossa näkyvät tiedot organisaatiosta, osastosta, yksiköstä, nimikkeestä ja nimestä. Valinnan jälkeen kerrotaan, miten valittuihin on oltu yhteydessä.

Kuva 5. Kohteiden lisääminen. Valitse taulukosta kohteet, joihin olet ollut aiheen tiimoilta yhteydessä. Lisää kohteille pääasiallinen yhteydenpitotapa. Voit suodattaa ja hakea kohteita. Kohteet voi lisätä nipuissa yhteydenpidon tavan mukaan.