Dessa uppgifter om föremålen för påverkan samlas in i öppenhetsregistret

Nyhet

Efter registreringarna i början av året kan organisationerna göra verksamhetsanmälningar i öppenhetsregistret sommaren 2024. I dem rapporteras vem som har kontaktats inom ramen för påverkansarbetet.

Inlämnandet av verksamhetsanmälningar till öppenhetsregistret inleds den 1 juli 2024. I fortsättningen görs verksamhetsanmälningarna alltid för föregående halvår, men första gången omfattar de bara de tre föregående månaderna, dvs. april–juni 2024.

När namnges föremålet för påverkan och när räcker det med information om organisationen

I verksamhetsanmälningarna specificeras föremålen för påverkanskommunikationen. Detta sker genom att man namnger de riksdagsledamöter, ministrar, statssekreterare och specialmedarbetare som utnämnts för ministrarnas mandatperiod, riksdagens generalsekreterare och biträdande generalsekreterare, ministeriernas kanslichefer, understatssekreterare och avdelningschefer samt utredare som tillsatts av ministerierna som varit föremål för påverkanskommunikation.

Övriga tjänstemän namnges däremot inte separat. I fråga om övriga tjänstemän vid riksdagens kansli lämnas information om utskott, avdelning och enhet eller andra motsvarande delar av organisationen. I fråga om ledamotsassistenter och riksdagsgruppernas anställda lämnas information om riksdagsgruppen. I fråga om ministeriernas övriga tjänstemän lämnas information om avdelningen och enheten.

Bekanta dig med ministeriernas och riksdagens organisationsstrukturer

Vi har sammanställt en Excel-fil för dem som utför påverkansarbete med information om de organisationer, avdelningar och enheter i riksdagen och vid ministerierna som är föremål för påverkanskommunikation.

Filen fungerar som stöd när organisationer sparar information om sitt påverkansarbete. Vi delar senare en motsvarande fil med föremål för påverkanskommunikation som namnges per person. Vi förbehåller oss rätten till ändringar också i fråga om organisationsstrukturerna.

Ladda ner filen:

Objektsinformation för öppenhetsregistret 12/2023